Specifické cíle partnerství

 

  • podpora rozvoje osobnosti a zvýšení kvality života občanů se zdravotním postižením

 

  • zvýšení informovanosti, motivace, sebevědomí, komunikačních a IT zručností občanů se zdravotním postižením

 

  • zkvalitnění pracovní rehabilitace a odborných poradenských služeb pro občany se zdravotním postižením

 

  • tvorba komplexních informačních materiálů

 

  • pomáhat vzdělávacím institucím při tvorbě nabídek v oblasti vzdělávání pro občany se zdravotním postižením

 

  • návrh inovativních vzdělávacích metod a modelů zaměstnávání na základě mezinárodních zkušeností

 

  • zvýšení efektivity vzdělávání pro občany se zdravotním postižením, sladění nabídky a poptávky trhu práce na základě dotazníkového průzkumu

 

  • přispět k pozitivní změně pohledu zaměstnavatelů k zaměstnávání OZP

 

  • vytvoření mezinárodních partnerských sítí