Hlavní cíle partnerství

 

  • výměna informací o trhu práce, o dobrých zkušenostech v oblasti reintegrace OZP, přispění k zlepšení kvality a zvýšení intenzity a objemu spolupráce na mezinárodní úrovni mezi institucemi působícími v oblasti podpory zaměstnatelnosti, včetně vzdělávání a přípravy pro trh práce, zvyšovaní zaměstnanosti občanů se zdravotním postižením

 

  • realizace dotazníkového průzkumu zaměřeného na zjišťování omezení a potřeb občanů se zdravotním postižením a na analýzu názorů, postojů a požadavků zaměstnavatelů

 

  • výchova k aktivnímu občanství zvyšováním sociální vyspělosti a osobnostního růstu občanů se zdravotním postižením

 

  • podpora (re)integrace občanů se zdravotním postižením na trh práce zvyšováním jejich informovanosti a zavedením dobrých zkušeností v praxi

 

  • zlepšení kvality spolupráce mezi aktéry trhu práce na místní, regionální a národní úrovni, zvyšovaní informovanosti zaměstnavatelů