Cílové skupiny

Primární cílová skupina

  • občané se zdravotním postižením v produktivním věku

Sekundární cílové skupiny

  • vzdělávací instituce
  • zaměstnavatelé
  • mimovládní instituce
  • partnerské instituce
  • poradny
  • úřady práce