Krok za krokem k aktivnímu občanství a k reintegraci na trh práce


PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2007-2013


Podprogram: GRUNDTVIG
Typ akcie: Partnerství
Akce: Grundtvig Učící se partnerství


Doba realizace projektu: 1.8.2013 – 31.7.2015